De bijeenkomsten zijn verplaatst naar KOMDRUIT.nl

Boeddhistische overpeinzingenOp donderdag 5 oktober deden wij een stapje terug naar het begin van onze jaartelling. Hoe ging het er toen aan toe op de scholen? Hoe leerden kinderen lezen, schrijven, rekenen en declameren? U hoort daar die middag alles over. En…wij gingen met zijn allen ook zelf oefenen.

Magistra Maia, Margriet Ruiter, kwam in vol Romeins ornaat om u een en andere bij te brengen. Ook dat “ornaat” kreeg even de aandacht. Het werd een interessante en speelse middag.