De bijeenkomsten zijn verplaatst naar KOMDRUIT.nl

Innovatie in de landbouwNa jaren te hebben gewerkt op het gebied van innovatie voor grote ondernemingen zoals LEGO, HP, Unilever en BMW, heeft Tim Selders een jaar geleden het roer stevig omgegooid.

De behoefte om iets te gaan doen met meer impact en relevantie, in combinatie met zijn sterke binding met het veenweidegebied, deed hem besluiten de helft van zijn tijd onbezoldigd te gaan besteden aan innovatie in de landbouw. Gedreven maar naïef ging hij op weg naar een eigen lokale innovatieboerderij, met de naam labland. Inmiddels is hij nog maar halverwege, maar deelt graag met u zijn kleine succesjes, rare misstappen en schurende uitdagingen tot nu toe. Met zijn plannen voor labland kwam hij terecht bij de opinieleider op dit vlak: het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld. Daar bleek een sterke behoefte te bestaan aan een nieuwe leider, voor 2,5 dag per week. Dat puzzeltje werd snel gelegd: sinds januari jongstleden leidt Tim het VIC als directeur, en werkt nu dus voltijds aan innovatie in de landbouw in het veen. Net als labland houdt het VIC zich bezig met innovatie in het veengebied, maar dan op grotere schaal, met serieuzere budgetten en met landelijke overheden. Tim -inmiddels wat minder naïef maar net zo gedreven- nam u mee naar wat het VIC doet aan de grote uitdagingen in het veengebied…